از دیگر مواد مصرفی بسیار پر کاربرد PLA می باشد که در جدول زیر توضیحاتی در مورد آن داده شده است. این ماده به وفور در طبیعت یافت شده به شکلی که از ریشه گیاهان استوایی در آسیا بدست می آید. این تنوع در مواد اولیه برای PLA ها به آنها کمک کرده بیشتر در دسترس باشند و قیمت پایانی کمتری داشته باشند. تا آنجا که در سال 2010، PLA به عنوان دومین bioplastic مصرفی در جهان بوده است.

    این ماده مصرفی در قطعات با دقت بالا یا مورد نیاز در ریخته گری و پزشکی استفاده می شود. از ویژگی های بارز آن سطحی براق و یک نواخت است و می تواند بر روی سطوح سرد پرینت شود. با کم کردن میزان لاکتیک اسید در ساختار PLA می توان از آن در ایمپلنت های پزشکی استفاده کرد. برای مثال در صورت شکسته شدن یا جا ماندن این قطعات در بدن ظرف مدت 6 ماه تا 2 سال به طور کامل جذب بدن شده و جزئی از بدن می شود یا در صورت شکسته شدن استخوان می توان با استفاده از PLA ها و روشهای پزشکی استخوان ها را به هم جوش داد و بعد از مدتی PLA نیز در بدن حل شده و جزئی از بدن می شود. [1]

 

منبع :

[1]  http://en.wikipedia.org/wiki/Polylactic_acid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *