این ماده مصرفی بسیار انعطاف پذیر می باشد به طور مثال می توان به عنوان لاستیک از آن استفاده کرد. یکی از مزیت های این ماده مصرفی این است که می توان از ABS یا PLA  به عنوان ساپورت یا Raft استفاده کرد و به علت غیر حلال بودن این ماده مصرفی به راحتی با استفاده از استون، یا سود ساپورت را از قطعه نهایی جدا کرد.

کاربرد های فیلمان های Flexible بسیار وسیع است،از جمله موارد استفاده از آن در پزشکی و رباتیک است.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *