پرینترسه بعدی TOP

این پرینتر به همت متخصصین و دانشمندان این خاک و بوم در سال ۱۳۹۲ طراحی و ساخته شده و بعد فراز و نشیب های فراوان و گذر از مسائل و مشکلات بسیار توانسته جایگاه خود را نه تنها در بازار ایران بلکه در بازارهای جهانی نیز پیدا کند.

این پرینتر در حال حاضر به صورت عمده تولید شده و به بازار عرضه می شود. می توانید با حضور در نمایشگاه محصولات ما از این دستگاه و طرز کار آن دیدن کنید و در کنار آن مزایای این پرینتر را از نزدیک ببینید.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *