از PVA در بسیاری از صنایع دارویی، پزشکی، صنعتی و … استفاده می شود. این نوع پلاستیک در برابر نفت و روغن و حلال ها مقاوم است. یکی از ویژگی های بارز آن تحمل کشش و انعطاف پذیری بالای این نوع پلیمر است. ولی باید توجه کرد که این ویژگی PVA ارتباط مستقیمی با رطوبت هوای محیط دارد. بدین معنی که با افزایش رطوبت آب جذب شده توسط PVA افزایش یافته و و چون آب یک حلال برای PVA محسوب می شود باعث رقیق شدن آن می شوداین نوع پلاستیک غیر قابل تراکم و غیرسمی می باشد.

در پرینتر های سه بعدی از این ماده مصرفی به عنوان ساپورت (پشتیبان) و Raft (لایه هایی در ابتدای طرح به اندازه ی خود قطعه ساخته می شود تا استحکام قطعه در حال ساخت را تضمین کند) استفاده می کنند چون به راحتی قابلیت حل شدن دارند و می توان پس از اتمام ساخت کار دستگاه قطعه حاصله را در آب سرد قرار داد تا Pva در آب حل شود. [1]

منبع :

    [1]  http://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinyl_alcohol

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *