ایجاد یک واحد خدمات پس از فروش کارآمد در زمینه خدمات رسانی و تامین اطمینان خاطر دارندگان پرینتر سه بعدی TOP و همچنین ایجاد یک فرهنگ مصرف بهینه از این دستگاه، یک نیاز ضروری برای مصرف کننده می باشد. شرکت توسعه و فناوری مافوق صوت جهت آسودگی خاطر مصرف کنندگان گرامی و به منظور ایجاد آرامش و اطمینان بیشتر، اقدام به ارائه مجموعه کاملی از خدمات کارشناسی قبل از فروش، کارشناسی قبل از نصب، نصب و راه اندازی رایگان و تعمیرات در دوران گارانتی و همچنین در دوران غیر گارانتی و تامین قطعات مورد نیاز پرینتر سه بعدی نموده است.

اهداف خدمات پس از فروش پرینتر سه بعدی TOP که به عنوان یک خدمت ویژه در راستای رضایت مشتریان انجام می شود، به شرح ذیل می باشد:

      1. کارشناسی قبل از فروش (مشاوره رایگان نسبت به نیاز شما به دستگاه پرینتر سه بعدی)
2. نصب و آموزش رایگان
3. تعمیرات در دوران گارانتی (دارای گارانتی 1500 ساعته)
4. تعمیرات در دوران غیرگارانتی (خدمات پس از فروش 5 ساله)
5. پشتوانه خدمات و تامین قطعات به مدت 5 سال از تاریخ نصب
6. ارتباط مستمر و دایمی با مصرف کنندگان (پس از ارائه خدمات از طرف شرکت) و دریافت نقطه نظرات مصرف کنندگان